50 deelnemers denken mee in participatietraject

  • 26 februari 2021

In februari hebben we een nieuwe stap gezet in het participatietraject van het leefbaarheidsplan. We zijn met 50 burgers in gesprek gegaan over de kansen en knelpunten binnen het projectgebied die uit de enquête naar voor kwamen. Participeren kon op drie manieren: digitaal, via een papieren invulpakket of in een fysiek gesprek.

Digitale participatie in 8 werksessies

De digitale werksessies vonden plaats op 4, 10, 11 en 18 februari via Microsoft Teams. In de eerste sessie gaven we een algemene toelichting over waar we vandaag in het project staan en over de doelstelling van de participatie. Tijdens de volgende zeven sessies lag de focus op de verschillende zones binnen het projectgebied: (1) sluis en jachthaven, (2) oostelijke ontsluiting: omgeving Isabellalaan, (3) Kustlaan, (4) westelijke ontsluiting: omgeving station, (5) site Knaepen, (6) westelijke ontsluiting: omgeving Baron de Maerelaan en (7) Zeebrugge Bad: omgeving New Yorklaan. Leden van het studieteam gingen voor elk van deze locaties dieper in op:

  • de huidige situatie;
  • hoe de redelijke alternatieven uit de geactualiseerde projectonderzoeksnota er uitzien;
  • waar de kansen en knelpunten liggen;
  • mogelijke toekomstbeelden en milderende maatregelen.


De deelnemers konden aan de hand van gerichte vragen mee nadenken over deze onderdelen. Dankzij hun constructieve bijdragen konden we heel wat informatie verzamelen die nuttig is in de verdere onderzoeken van de uitwerkingsfase.

Papieren participatiepakketten aan huis   

De digitale sessies zijn ondertussen afgelopen, maar offline wordt er nog geparticipeerd. 26 personen hebben een papieren participatiepakket aangevraagd. Dat pakket valt deze en volgende week in de brievenbus. De offline deelnemers krijgen hetzelfde beeldmateriaal en dezelfde vragen als tijdens de digitale sessies. Ze krijgen een tiental dagen de tijd om de paketten in te vullen en bezorgen ze daarna terug aan het projectteam.

Als derde mogelijkheid om te participeren, kon er ook een individueel, fysiek gesprek worden aangevraagd met een lid van het projectteam. Hiervoor ontvingen we vier aanvragen. Deze gesprekken vonden ondertussen ook volledig ‘coronaproof’ plaats aan de projectzuilen in Zeebrugge.

Input gebundeld in rapport

Wanneer we ook de input van de papieren pakketten hebben ontvangen, gaan we van start met de rapportage. We bundelen alle input van de online en offline sessies in een rapport dat alle deelnemers begin april in hun mailbox ontvangen. Het rapport kan je dan ook raadplegen op deze website.

Derde participatiemoment na de zomer  

Deze participatiesessies waren de tweede mijlpaal in het leefbaarheidstraject. Na de zomer komt er een derde participatiemoment. Daarin gaan we dieper en concreter in op de milderende maatregelen voor de redelijke alternatieven. We doen dat op basis van het verdere onderzoek dat in de tussentijd gebeurt. We hopen alvast dat fysiek participeren dan weer mogelijk is. Up-to-date informatie vind je steeds op deze pagina.