Bevraging over leefbaarheidsplan in augustus

  • 24 juli 2020

De bouw van de nieuwe sluis en de nieuwe wegenis hebben impact op de omgeving en op Zeebrugge in het algemeen. Met een leefbaarheidsplan brengen we die impact in kaart en kijken we welke maatregelen de impact kunnen verzachten. De opmaak van dat plan gebeurt samen met de omwonenden. We lanceren daarom midden augustus een bevraging waaraan iedereen kan deelnemen.

Het leefbaarheidsplan is een van de flankerende maatregelen van het project. Het plan bestaat uit vier deelstudies: verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid, hindereffecten (geluid, luchtkwaliteit en trillingen), woonaanbod en vastgoedmarkt, en impact op diensten en voorzieningen.

Om tot een gedragen leefbaarheidsplan te komen, wil het projectteam het plan opstellen in samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen. Daarom starten we nog deze zomer met een bevraging. Die enquête kan iedereen invullen om mee na te denken over de leefbaarheid in Zeebrugge. Een link naar de bevraging vind je in de nieuwsbrief van augustus en ook op deze website. 

Een aantal omwonenden heeft in het kader van de revitaliseringsstudie van de stad Brugge al input gegeven op de leefbaarheid in Zeebrugge. Toch is deze nieuwe enquête nodig om zo veel mogelijk betrokkenen uit de omgeving de kans te geven om ook hun mening te delen. Dat is belangrijk om tot een gedragen plan te komen. In het najaar van 2020 koppelen we terug over de resultaten.