Doorstart in dossier Zeesluis Zeebrugge

  • 15 juli 2016

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Deze nieuwe sluis moet de bereikbaarheid van de achterhaven voor schepen verbeteren.

Voor dit planningsproces zal gebruik gemaakt worden van de procesaanpak complexe projecten. Met deze procesaanpak wil de Vlaamse Regering inzetten op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak.

Zie ook de beslissing van de Vlaamse Regering en bijhorende procesnota.