Enquête over leefbaarheid in Zeebrugge

  • 7 september 2020

Het projectteam van de Nieuwe Sluis Zeebrugge werkt op dit moment een leefbaarheidsplan uit. Dat plan brengt de huidige leefbaarheid in Zeebrugge en de noden en wensen daarrond in kaart en vormt de basis voor verdere leefbaarheidsacties. Om het plan en de acties zo goed mogelijk uit te kunnen werken, houdt het team zoveel mogelijk rekening met de mening van alle betrokkenen. Daarom kan iedereen vanaf vandaag een enquête invullen over de leefbaarheid in de gemeente.

In de enquête kan iedereen die in Zeebrugge of in de nabije omgeving woont, werkt en/of ontspant zijn of haar mening geven over de leefomgeving. In de enquête komen vragen aan bod over zeven thema’s: (1) wonen, (2) werken, (3) kinderen/jongeren, (4) uitrustingsgraad, (5) publieke ruimte, (6) verkeersleefbaarheid/bereikbaarheid en (7) geluid/lucht/trillingen. Afhankelijk van het profiel van de deelnemer, krijgt hij of zij specifieke vragen die voor hem of haar van toepassing zijn.

Deel jouw mening

De enquête is nog tot en met 2 oktober 2020 zowel online als offline beschikbaar. Online is de enquête te vinden via deze link. Wie de bevraging liever op papier invult, kan een exemplaar ophalen bij de Gemeenteafdeling Zeebrugge. De ingevulde enquête kunnen de deelnemers ook daar weer achterlaten in de daarvoor bestemde inspraakdoos. 

Terugkoppeling over resultaten

Na afloop van de enquête gaat het projectteam aan de slag met de verwerking van de resultaten. Het team bekijkt dan ook hoe zij de input van de deelnemers kunnen meenemen in de verdere uitwerking van het plan. In het najaar van 2020 vind je op deze website meer informatie over de resultaten.