Inspraakperiode projectonderzoeksnota afgelopen

  • 17 juli 2020

De inspraakperiode van de projectonderzoeksnota van de Nieuwe Sluis Zeebrugge is afgelopen. Het projectteam bundelt nu alle ontvangen adviezen en reacties in een overwegingsdocument en actualiseert de projectonderzoeksnota. Beide documenten zijn raadpleegbaar in september 2020. 

De projectonderzoeksnota bevat de mogelijke alternatieven voor de ligging van de sluis op de Visartsite en de inrichting van het verkeer. Daarnaast beschrijft het document welke onderzoeken het projectteam de komende jaren laat uitvoeren alvorens de bouw van start kan gaan.

"Tussen 8 juni en 10 juli 2020 kon iedereen inspraak geven op de projectonderzoeksnota. Adviesraden konden nog tot en met 17 juli hun adviezen doorgeven. Reageren kon op verschillende manieren, zowel online als offline, via invulformulieren, het e-mailadres van het project en de gratis infolijn. Op basis van de reacties die we hebben ontvangen wordt de nota nu geactualiseerd", vertelt Frederik Buffel, projectleider van de Nieuwe Sluis Zeebrugge. 

In september verschijnt de nieuwe versie van de projectonderzoeksnota op deze website. Ook het overwegingsdocument met daarin alle reacties en adviezen zal je dan kunnen raadplegen. Dat document geeft aan wat er met de reacties is gebeurd, of ze zijn opgenomen in de nieuwe projectonderzoeksnota en op welke manier.