"Met de ideeën van de burgers kunnen we zinvolle maatregelen voorstellen voor iedereen"

  • 18 december 2020

De resultaten van de enquête over leefbaarheid zijn beschikbaar. Die enquête maakt deel uit van het leefbaarheidsplan van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. We onderzoeken in het plan wat de kansen en knelpunten zijn in het projectgebied en hoe we het project kunnen aangrijpen om de leefkwaliteit te bevorderen. Dankzij de enquête verzamelden we veel nuttige informatie om mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Katrien Schelfhout van studiebureau Arcadis vertelt er ons meer over.

1. Welke stappen zetten jullie vandaag om het leefbaarheidsplan vorm te geven?

“Op dit moment onderzoeken we hoe aantrekkelijk het projectgebied vandaag is om er te leven, werken en ontspannen. De leefbaarheid wordt bepaald door factoren zoals veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. De huidige situatie en hoe de burgers daarover denken brengen we in kaart. Zo kunnen we bepalen wat de impact van de bouw van de sluis en de Nx zal zijn op die leefbaarheid. Dat doen we door bureauonderzoek, ontwerpwerk, plaatsbezoeken en intensief overleg met alle betrokkenen van het project."

2. Hoe belangrijk zijn de participatiemomenten met burgers voor het plan?

"Hoe leefbaar een omgeving is, is afhankelijk van plaats tot plaats en van persoon tot persoon. Het is heel belangrijk om input te ontvangen van zo veel mogelijk mensen uit de omgeving: omwonenden, werkgevers en werknemers van bedrijven, bezoekers, leden van verenigingen … Zo kunnen we de juiste accenten leggen. We maken het plan uiteindelijk ook voor hen. Met hun ideeën en meningen kunnen we zinvolle leefbaarheidsmaatregelen voorstellen voor iedereen."

3. Het eerste participatiemoment van deze uitwerkingsfase was een enquête. Hoe helpen de resultaten jullie bij het verdere studiewerk?
 

"We hadden al heel wat input uit de revitaliseringsstudie van de stad Brugge en de vorige inspraakmomenten ontvangen, maar we misten nog concrete informatie om een volledige analyse van de huidige leefbaarheid te maken. Met de enquête hebben we die informatie verzameld en kunnen we een onderscheid maken per woonplaats en per bevolkingsgroep. Een gezin met jonge kinderen heeft namelijk andere behoeften dan een koppel dat geniet van hun pensioen."

4. Worden de resultaten van de enquête verder gebruikt in het participatietraject?

"We weten nu hoe de leefbaarheid in Zeebrugge in zijn geheel wordt ervaren. Op basis van de resultaten kunnen we samen met burgers die geïnteresseerd zijn in het participatietraject nadenken over de effecten en oplossingen voor de alternatieven die op tafel liggen.”

Lees hier de resultaten van de leefbaarheidsenquête.