Metingen naar troebelheid en zoutgehalte van water aan Vandammesluis

  • 1 juli 2022

Sinds maandag 27 juni voert het studieteam metingen uit aan de Vandammesluis om de troebelheid en het zoutgehalte van het water te onderzoeken. De metingen duren een maand en vinden plaats aan de kant van de voorhaven, ten oosten van de sluisingang. De omwonenden zullen geen hinder ondervinden van deze metingen. 

Onderzoek voor de nieuwe sluis 

In het kader van de onderzoeken die we uitvoeren voor het project, monitoren we de mate van troebelheid en het zoutgehalte van het water aan de Vandammesluis. Dat doen we om een beter beeld te krijgen van de lokale situatie, van het effect dat voorbijvarende schepen hebben en het water dat wordt ingelaten door de sluiskokers.  

Metingen tot eind juli

De metingen gebeuren via sensoren die sinds maandag 27 juni zijn geïnstalleerd in het water. Omwonenden zullen geen hinder ondervinden van de metingen. De sensoren zullen nog tot eind juli gegevens verzamelen. De resultaten dragen bij aan het definitieve ontwerp van de nieuwe sluis.