Neem deel aan de digitale werksessies over leefbaarheid

  • 15 januari 2021

Met een enquête verzamelden we eind vorig jaar input over de huidige leefbaarheid in Zeebrugge. In het nieuwe jaar zetten we het participatietraject verder met digitale werksessies. Tijdens die sessies willen we achterhalen wat per alternatief mogelijke belemmeringen, maar ook kansen zijn voor de leefbaarheid in het projectgebied. We hadden gehoopt deze sessies fysiek te kunnen organiseren, maar dat is door de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk.  

Werksessies over acht locaties  

We organiseren acht sessies die elk in het teken staan van een andere locatie binnen het projectgebied. In de eerste sessie geven we een (1) algemene toelichting over de stand van zaken van het project. Nadien volgt er een oefening rond de kansen en knelpunten van het volledige projectgebied. In de volgende zeven sessies werken we aan specifieke locaties, namelijk (2) sluis en jachthaven, (3) oostzijde van de sluis, (4) westzijde Nx – zone station, (5) westzijde Nx en N31, (6) Zeebrugge-Bad: zijde Baron de Maerelaan/New Yorklaan, (7) site Knapen en (8) Kustlaan. De werksessies verlopen aan de hand van op voorhand uitgewerkte voorbeelden voor elke locatie.  

Tijdens de sessies staan drie vragen centraal
1. Hebben we alle knelpunten in kaart gebracht per locatie? 
2. Wat vinden de deelnemers van de kansen die we per locatie zien? 
3. Ontbreken er nog kansen die verder onderzocht moeten worden? 

Participeren kan online én offline 

De werksessies staan gepland op 4, 10, 11 en 18 februari en duren telkens anderhalf uur. We organiseren deze momenten digitaal via Microsoft Teams. Voor wie liever niet digitaal deelneemt, voorzien we ook coronaproof offline mogelijkheden om te participeren. Wie dat wenst, kan een participatiepakket op papier ontvangen. Verder is een telefonisch gesprek met het projectteam of een fysieke afspraak aan de projectzuilen in Zeebrugge ook mogelijk.  

Inschrijven voor het participatiemoment kan nog tot uiterlijk 20 januari via nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of 0800 20 229. Nadien ontvangen de deelnemers alle praktische informatie en een link om aan te geven aan welke sessie(s) zij willen deelnemen. Het is op dit moment dus nog niet nodig om in te schrijven voor een specifieke sessie.