Nieuws

Participatiepakketten
  • 26 februari 2021

50 deelnemers denken mee in participatietraject

In februari hebben we een nieuwe stap gezet in het participatietraject van het leefbaarheidsplan. We zijn met 50 burgers in gesprek gegaan over de kansen en knelpunten binnen het projectgebied die uit de enquête naar voor kwamen. Participeren kon op drie manieren: digitaal, via een papieren invulpakket of in een fysiek gesprek.
  • 15 januari 2021

Neem deel aan de digitale werksessies over leefbaarheid

Met een enquête verzamelden we eind vorig jaar input over de huidige leefbaarheid in Zeebrugge. In het nieuwe jaar zetten we het participatietraject verder met digitale werksessies. Tijdens die sessies willen we achterhalen wat per alternatief mogelijke belemmeringen, maar ook kansen zijn voor de leefbaarheid in het projectgebied. We hadden gehoopt deze sessies fysiek te kunnen organiseren, maar dat is door de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk.
Visartsluis
  • 12 november 2020

Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge

Op vrijdag 13 november publiceerden we de geactualiseerde projectonderzoeksnota op deze website. In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visart-locatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwonenden, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties.
  • 15 januari 2021

64 bedrijven volgden ons webinar met Apzi-Voka West-Vlaanderen

Open communicatie naar alle betrokkenen is een belangrijk onderdeel van een complex project. Daarom organiseerden we op 9 december samen met Apzi-Voka West-Vlaanderen een webinar voor alle bedrijven uit de omgeving van het project.
Katrien Schelfhout
  • 18 december 2020

"Met de ideeën van de burgers kunnen we zinvolle maatregelen voorstellen voor iedereen"

De resultaten van de enquête over leefbaarheid zijn beschikbaar. Die enquête maakt deel uit van het leefbaarheidsplan van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. We onderzoeken in het plan wat de kansen en knelpunten zijn in het projectgebied en hoe we het project kunnen aangrijpen om de leefkwaliteit te bevorderen. Dankzij de enquête verzamelden we veel nuttige informatie om mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Katrien Schelfhout van studiebureau Arcadis vertelt er ons meer over.
  • 12 oktober 2020

Trajectbegeleiding bedrijven in volle gang

Voor de realisatie van de nieuwe sluis en bijhorende NX, zullen enkele bedrijven moeten verhuizen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een 25-tal bedrijven om hun noden en wensen in kaart te brengen.
  • 15 januari 2021

Wat betekenen de redelijke alternatieven voor het verkeer?

In de infokrant over de geactualiseerde projectonderzoeksnota zetten we alle redelijke alternatieven op een rij voor de inrichting van de sluis en de wegen errond. Die alternatieven hebben onvermijdelijk ook een impact op de verkeerssituatie na realisatie van de sluis. Om de mogelijke toekomstige situaties ten westen van de sluis helder voor te stellen, stelden we routekaarten op.
  • 9 december 2020

Twee auditoraatsverslagen voor Nieuwe Sluis Zeebrugge

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft begin december twee verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad van State. Enkele partijen hadden in 2019 bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. Dat voorkeursbesluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge te bouwen. De auditeur van de Raad van State adviseert in beide auditoraatsverslagen om het voorkeursbesluit te vernietigen. Uit de definitieve uitspraak van de Raad van State zal blijken of de Raad de auditoraatsverslagen volgt of niet. In tussentijd zet het project de lopende trajecten verder omdat deze sowieso zinvol zijn voor het verdere verloop van het project. Vanuit menselijk oogpunt is het ook niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten.
Overzichtsbeeld
  • 7 september 2020

Enquête over leefbaarheid in Zeebrugge

Het projectteam van de Nieuwe Sluis Zeebrugge werkt op dit moment een leefbaarheidsplan uit. Dat plan brengt de huidige leefbaarheid in Zeebrugge en de noden en wensen daarrond in kaart en vormt de basis voor verdere leefbaarheidsacties.