Nieuws

Overzichtsbeeld
  • 7 september 2020

Enquête over leefbaarheid in Zeebrugge

Het projectteam van de Nieuwe Sluis Zeebrugge werkt op dit moment een leefbaarheidsplan uit. Dat plan brengt de huidige leefbaarheid in Zeebrugge en de noden en wensen daarrond in kaart en vormt de basis voor verdere leefbaarheidsacties.
Afloop inspraakperiode projectonderzoeksnota
  • 17 juli 2020

Inspraakperiode projectonderzoeksnota afgelopen

De inspraakperiode van de projectonderzoeksnota van de Nieuwe Sluis Zeebrugge is afgelopen.
Projectvideo nieuwe zeesluis.png
  • 9 juni 2020

Projectvideo: Nieuwe Sluis Zeebrugge in beeld

In onderstaande projectvideo kom je meer te weten over het waarom, wat en hoe van dit project. Ook de projectonderzoeksnota en het inspraaktraject worden toegelicht.
Infokrant
  • 24 juli 2020

Bevraging over leefbaarheidsplan in augustus

De bouw van de nieuwe sluis en de nieuwe wegenis hebben impact op de omgeving en op Zeebrugge in het algemeen. Met een leefbaarheidsplan brengen we die impact in kaart en kijken we welke maatregelen de impact kunnen verzachten.
Kaart projectzuilen
  • 19 juni 2020

Bezoek de projectzuilen

De projectonderzoeksnota van de Nieuwe Sluis Zeebrugge ligt sinds 8 juni ter inzage voor alle burgers.
Luchtbeeld Nieuwe Zeesluis
  • 8 juni 2020

Projectonderzoeksnota luidt nieuwe fase in

De projectonderzoeksnota is de eerste stap in de nieuwe fase van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.
Jan Goemaere
  • 17 juli 2020

Jan Goemaere aan het woord over de volgende stappen

Met de projectonderzoeksnota en de inspraakperiode zijn de eerste stappen in de uitwerkingsfase van de Nieuwe Sluis Zeebrugge gezet. In de geactualiseerde versie van de projectonderzoeksnota worden alle mogelijke alternatieven binnen de Visartsite beschreven.
Nieuwe Sluis Zeebrugge
  • 10 juni 2020

Eerste infokrant in de bus van Zeebruggenaren

Deze week valt bij de buurtbewoners van het project een eerste infokrant over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.
  • 1 oktober 2019

Voorkeursbesluit nieuwe sluis Zeebrugge gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Het voorkeursbesluit voor de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge werd op 1 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voorkeurslocatie: Visart-site