Geactualiseerde projectonderzoeksnota

Samenvatting van de geactualiseerde projectonderzoeksnota

In juni 2020 publiceerden we de projectonderzoeksnota. Daarin omschreven we de alternatieven en onderzoeksmethoden voor de nieuwe zeesluis en de verbindingsweg Nx in Zeebrugge. Tijdens een inspraak- en adviesperiode konden overheden, adviesinstanties, burgers, verenigingen en bedrijven hun mening op de nota geven. De reacties verwerkten we in de geactualiseerde projectonderzoeksnota

Hieronder lees je meer over:

Alternatieven binnen de Visartsite

In de uitwerkingsfase wordt er een keuze gemaakt voor één alternatief dat verder wordt uitgewerkt, het inrichtingsalternatief. Dat is opgebouwd uit zes bouwstenen. Hoe die bouwstenen eruitzien, en hoe ze onderling samenhangen, wordt de komende periode verder onderzocht. 

Op deze overzichtskaart vind je per bouwsteen de mogelijkheden waaruit wordt gekozen. Klik op de link voor de afbeelding in hoge resolutie: pdf bestandOverzichtskaart.pdf (1.09 MB)

Overzichtskaart
Alternatieven voor de sluis

Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van de sluis en wat er precies verschilt bij elk alternatief. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandKaarten alternatieven (10.7 MB).

Alternatieven voor de sluis
Alternatieven voor de westelijke ontsluiting

Op de volgende kaarten zie je hoe we het havenverkeer kunnen aansluiten op de nieuwe Nx. Voor de ontsluiting van het verkeer aan de westkant van de sluis zijn er vier alternatieven, waarvan drie met een wisselaar en een met een ovonde. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandKaarten alternatieven (10.7 MB).

Alternatieven voor de oostelijke ontsluiting

Op deze kaarten zie je hoe we het verkeer kunnen aansluiten aan de oostkant van de sluis. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandKaarten alternatieven (10.7 MB)

Alternatieven voor het lokaal verkeer

Voor het lokaal verkeer dat rondom de sluis rijdt, zijn deze twee alternatieven mogelijk. Klik hier om alle kaarten in hoge resolutie te bekijken: pdf bestandKaarten alternatieven (10.7 MB)

Alternatieven voor lokaal verkeer
De onderzoeksmethode van het geïntegreerd onderzoek

Om uit alle redelijke alternatieven een inrichtingsalternatief te kunnen kiezen, zijn er nog onderzoeken nodig. Alle onderzoeken samen noemen we 'het geïntegreerd onderzoek'. De aanpak voor het onderzoek verloopt in drie stappen

 1. We beoordelen alle alternatieven op zes thema's
  - techniek
  - nautiek
  - maatschappelijke kosten-batenanalyse
  - mobiliteit
  - milieueffecten 
  - leefbaarheid 
   
 2. Op basis van de resultaten van de onderzoeken wordt een keuze gemaakt voor één alternatief, het inrichtingsalternatief
   
 3. We onderzoeken het inrichtingsalternatief verder in detail en maken een voorontwerp van projectbesluit. Dat voorontwerp omvat alle vergunningen die nodig zijn om het alternatief te kunnen uitvoeren. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan adviesinstanties. In een latere fase kan iedereen het als 'ontwerp van projectbesluit' inkijken tijdens een openbaar onderzoek. 
   
De aanpak van de leefbaarheidsstudie

Met de leefbaarheidsstudie onderzoeken we hoe we de leefbaarheid in Zeebrugge tijdens en na de werken aan de sluis en de Nx kunnen verbeteren. Dat onderzoek voeren we samen met burgers, bedrijven en verenigingen. De leefbaarheidsstudie is een belangrijk onderdeel van de geactualiseerde projectonderzoeksnota en is een van de zes thema's waarop we de redelijke alternatieven beoordelen.

De aanpak van de studie verloopt op drie sporen

 1. Een grondige analyse van wat de situatie vandaag is en in de toekomst zal zijn op vlak van: 
  - woonaanbod en impact op de vastgoedmarkt;
  - voorzieningen;
  - publieke ruimte;
  - verkeersleefbaarheid- en bereikbaarheid;
  - klimaat;
  - minder hinder tijdens de werken. 
   
 2.  In een participatietraject bekijken we samen met burgers, verenigingen en bedrijven welke maatregelen de leefbaarheid in de gemeente kunnen verbeteren. Meer informatie over het participatietraject vind je hier
   
 3. Met een ontwerpend onderzoek gaan we na welke impact het project heeft op de ruimte in de omgeving. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld welke buffers tussen de haven en de omgeving de leefbaarheid kunnen verhogen. 
Lees de infokrant over de geactualiseerde projectonderzoeksnota

Je kan een samenvatting van de geactualiseerde projectonderzoeksnota en de bijhorende kaarten bekijken in de infokrant en op de posters van de projectzuilen.