Verslag consultatie geïntegreerd onderzoek

Op 28 november 2017 werden de ontwerprapporten van het geïntegreerd onderzoekstraject publiek gemaakt via de projectwebsite. Ter ondersteuning van de besluitvorming startte het projectteam op dat moment een consultatietraject dat liep tot 30 december 2017. Daarin konden de leden van het actorenoverleg en de bewoners hun voorkeur voor de locatie van de nieuwe sluis kenbaar maken. De resultaten van die consultatie zijn verwerkt in het verslag dat u hieronder kan raadplegen. Dit verslag werd bezorgd aan de Vlaamse regering.

Verslag consultatie geïntegreerd onderzoek: pdf bestandverslag consultatie onderzoeksrapporten NSZ dec 2017.pdf (185 kB)

Het projectteam heeft de voornaamste aandachtspunten geïntegreerd in het voorontwerp voorkeursbesluit en gaat er ook actief mee aan de slag in het navolgende traject.