Het project Nieuwe Sluis Zeebrugge verloopt volgens de procedure van complexe projecten. In die procedure zetten we in op participatie en open communicatie. Daarom organiseren we verschillende momenten doorheen het project waarop iedereen zijn of haar mening kan geven. Lees op deze pagina alles over die participatiemomenten!

Participatiemomenten in de uitwerkingsfase
Tijdslijn Participatiemomenten
1. Inspraakperiode: projectonderzoeksnota

De projectonderzoeksnota lag in juni en juli 2020 ter inzage tijdens een inspraakperiode. Burgers en adviesinstanties konden in die periode hun reacties op de inhoud van de nota achterlaten, zoals over de alternatieven en de onderzoeken. Het resultaat van die inspraakperiode is de geactualiseerde projectonderzoeksnota en het overwegingsdocument. Dat laatste document is een overzicht van de ontvangen reacties en hoe ze zijn opgenomen in de projectonderzoeksnota. 

Infomoment: stand van zaken

Eind juni 2021 organiseerden we drie inloopmomenten bij de projectzuilen voor alle geïnteresseerden. De experts van het projectteam waren aanwezig om extra toelichting te geven. Lees hier de inhoud van de projectzuilen.

Infomoment: keuze inrichtingsalternatief

In juni 2022 werd het inrichtingsalternatief bekendgemaakt. Het ligt nu definitief vast hoe de nieuwe sluis en de verbindingsweg Nx worden ingepast in de omgeving en welke leefbaarheidsmaatregelen we kunnen nemen. We lichtten het inrichtingsalternatief dan ook toe tijdens infomomenten op 22 en 23 juni. Bekijk hier de inhoud van de infomomenten. 

2. Enquête: wat is leefbaarheid?

Wie in of rond Zeebrugge woont, werkt en ontspant kon in september 2020 een enquête invullen. De vragenlijst behandelde zeven thema's in het kader van de leefbaarheid in de gemeente: wonen, werken, kinderen/jongeren, uitrustingsgraad, publieke ruimte, verkeersleefbaarheid/bereikbaarheid en geluid/lucht/trillingen. De enquête invullen kon online of via een schriftelijke versie. Die laatste kan je hier herbekijken. We mochten zo'n 260 ingevulde enquêtes ontvangen. De resultaten lees je in dit rapport

Infomoment: ontwerpend onderzoek

Eind februari 2022 organiseerden we infomomenten in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge. De infomomenten stonden in het teken van de eerste resultaten van het ontwerpend onderzoek. De bezoekers kregen verschillende mogelijke toekomstbeelden en leefbaarheidsmaatregelen te zien. Klik hier om de inhoud van de infomomenten te bekijken. 

5. Participatietafels: uitwerking inrichtingsalternatief

Wanneer de keuze van het inrichtingsalternatief is gemaakt, volgt er een laatste participatiemoment. De deelnemers denken mee na over de precieze invulling van de maatregelen die voor dat alternatief de leefbaarheid tijdens en na de werken kunnen verbeteren. Meer informatie hierover vind je later op deze pagina. 

3. Participatietafels: leefbare alternatieven

In het volgende participatiemoment bekeken de deelnemers samen met het projectteam welke maatregelen per alternatief de leefbaarheid kunnen verhogen. We organiseerden acht digitale werksessies in februari via Microsoft Teams. Door de geldende coronamaatregelen was het helaas nog niet mogelijk om fysiek te participeren. Wie toch liever niet digitaal deelnam, kon offline participeren via een papieren pakket of een gesprek met een lid van het projectteam. De resultaten van de sessies vind je in dit verslag

4. Participatietafels: verdieping leefbare alternatieven

Op basis van verder onderzoek concretiseren we de maatregelen uit de vorige sessies samen met de deelnemers. Meer informatie hierover vind je later op deze pagina. 

Infomarkt: ontwerp van projectbesluit

Nadat de participatiemomenten zijn afgelopen en alle resultaten zijn verzameld, organiseren we een infomarkt. Dat moment staat in het teken van de resultaten van het participatietraject en van het ontwerp van projectbesluit. Meer informatie hierover volgt later op deze pagina. 

Afloop inspraakperiode projectonderzoeksnota
Participatiemomenten in de onderzoeksfase

Ook in de onderzoeksfase, de vorige fase van het project, zetten we in op participatie. Hier vind je een overzicht van de participatiemomenten in die fase: 

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over participatiemomenten in dit project vind je steeds hier. Bezoek deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven! Bovendien kan je de meest actuele informatie ook in je mailbox ontvangen via de digitale nieuwsbrief. Schrijf je hier in.