Het project Nieuwe Sluis Zeebrugge verloopt volgens de procedure van complexe projecten. In die procedure zetten we in op participatie en open communicatie. Daarom organiseren we verschillende momenten doorheen het project waarop iedereen zijn of haar mening kan geven. Lees op deze pagina alles over die participatiemomenten!

Participatiemomenten in de uitwerkingsfase
Participatietijdlijn
1. Inspraakmoment projectonderzoeksnota

De projectonderzoeksnota lag in juni en juli 2020 ter inzage tijdens een inspraakperiode. Burgers en adviesinstanties konden in die periode hun reacties op de inhoud van de nota achterlaten, zoals over de alternatieven en de onderzoeken. Het resultaat van die inspraakperiode is de geactualiseerde projectonderzoeksnota en het overwegingsdocument. Dat laatste document is een overzicht van de ontvangen reacties en hoe ze zijn opgenomen in de projectonderzoeksnota. 

4. Participatietafels: verdieping leefbare alternatieven

Op basis van verder onderzoek concretiseren we de maatregelen uit de vorige sessies samen met de deelnemers. Meer informatie hierover vind je later op deze pagina. 

Openbaar onderzoek: voorontwerp van projectbesluit

Het voorontwerp van projectbesluit beschrijft het alternatief dat effectief wordt uitgevoerd om de nieuwe zeesluis en de Nx aan te leggen. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om het voorontwerp van projectbesluit in te kijken. Alle praktische informatie over het openbaar onderzoek volgt later. 

2. Enquête: wat is leefbaarheid?

Wie in of rond Zeebrugge woont, werkt en ontspant kon in september 2020 een enquête invullen. De vragenlijst behandelde zeven thema's in het kader van de leefbaarheid in de gemeente: wonen, werken, kinderen/jongeren, uitrustingsgraad, publieke ruimte, verkeersleefbaarheid/bereikbaarheid en geluid/lucht/trillingen. De enquête invullen kon online of via een schriftelijke versie. Die laatste kan je hier herbekijken. We mochten zo'n 260 ingevulde enquêtes ontvangen. De resultaten lees je in dit rapport

5. Participatietafels: uitwerking inrichtingsalternatief

In het laatste participatiemoment wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt. De deelnemers denken mee na over de maatregelen die binnen dat alternatief de leefbaarheid tijdens en na de werken kunnen verbeteren. Meer informatie hierover vind je later op deze pagina. 

3. Digitale werksessies: leefbare alternatieven

In het volgende participatiemoment bekijken de deelnemers samen met het projectteam welke maatregelen per alternatief de leefbaarheid kunnen verhogen. We organiseren acht digitale werksessies op 4, 10, 11 en 18 februari via Microsoft Teams. Door de huidige coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om fysiek te participeren. Wie toch liever niet digitaal deelneemt, kan offline participeren via een papieren pakket of een gesprek met een lid van het projectteam. Inschrijven voor de werksessies kon tot en met 20 januari 2021. 

Infomarkt: ontwerp van projectbesluit

Nadat de participatiemomenten zijn afgelopen en alle resultaten zijn verzameld, volgt er een infomarkt. Dat moment staat in het teken van de resultaten van het participatietraject en van het ontwerp van projectbesluit. Meer informatie hierover volgt later op deze pagina. 

Afloop inspraakperiode projectonderzoeksnota
Participatiemomenten in de onderzoeksfase

Ook in de onderzoeksfase, de vorige fase van het project, zetten we in op participatie. Hier vind je een overzicht van de participatiemomenten in die fase: 

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over participatiemomenten in dit project vind je steeds hier. Bezoek deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven! Bovendien kan je de meest actuele informatie ook in je mailbox ontvangen via de digitale nieuwsbrief. Schrijf je hier in.