Waar staan we nu?

De aanpak van complexe projecten bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. 

infozuilen

De nieuwe sluis wordt gerealiseerd als een complex project. Dat is een nieuwe aanpak van de Vlaamse overheid om infrastructuurprojecten efficiënt, kwalitatief en snel te realiseren, met een maximaal draagvlak. 

De projectonderzoeksnota was de eerste stap in de uitwerkingsfase. Na een inspraakperiode werd dit document verfijnd tot een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Die nota beschrijft het project en alle onderzoeken en alternatieven die definitief worden onderzocht.