Waar staan we nu?

Alle onderzoeken op een rij

Het studieteam werkt vandaag aan zes grote onderzoeken. Op basis van die onderzoeken kunnen we een onderbouwde keuze maken voor het inrichtingsalternatief. Dat alternatief bepaalt hoe de sluis en de Nx worden gebouwd. We onderzoeken de impact van elk alternatief op vlak van mobiliteit, bouwtechniek, nautiek, leefbaarheid, milieu en maatschappelijke kosten en baten.

infozuilen

De aanpak van complexe projecten bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. 

Na uitgebreid onderzoek en meerdere info- en participatiemomenten, is het inrichtingsalternatief bekend. Uit meer dan twintig alternatieven hebben we de puzzel gelegd van hoe we de nieuwe sluis en de verbindingsweg Nx zullen inpassen in de omgeving en welke leefbaarheidsmaatregelen we kunnen nemen.