Project

Het project ‘Nieuwe Zeesluis Zeebrugge’ bestaat uit drie delen:

  1. We realiseren een nieuwe zeesluis als volwaardige tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.
  2. Om het lokaal verkeer en het havenverkeer van elkaar te scheiden, komt er een nieuwe verbindingsweg, de ‘Nx’.
  3. Het project biedt ook kansen voor de leefbaarheid in Zeebrugge. 
Nieuwe zeesluis foto

De nieuwe zeesluis wordt gerealiseerd door de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. 

De nieuwe sluis is noodzakelijk voor de haven en is tegelijk een hefboom voor het revitaliseren en verbinden van Zeebrugge. Met de nieuwe zeesluis investeren we in een wereldhaven in een gezond en leefbaar Zeebrugge.