Trajectbegeleiding bedrijven in volle gang

  • 12 oktober 2020

Voor de realisatie van de nieuwe sluis en bijhorende NX, zullen enkele bedrijven moeten verhuizen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een 25-tal bedrijven om hun noden en wensen in kaart te brengen.

Voor de meeste van die bedrijven is het inmiddels duidelijk dat ze zullen moeten verhuizen. Voor enkele bedrijven zal al dan niet verhuizen afhangen van hoe en waar er op de locatie zal worden gebouwd. Parallel met de gesprekken wordt nu ook bekeken welke locaties geschikt zijn om de bedrijven in de toekomst te vestigen. Zo wordt samen met de Stad en de WVI (West-Vlaamse intercommunale) bekeken of een deel van de Spie, ten noorden van Brugge, een mogelijkheid is voor enkele bedrijven.

Oplossing voor elk getroffen bedrijf tegen eind 2021

Roseline Supply, trajectbegeleider voor de bedrijven, is door de Vlaamse overheid aangesteld om dit proces in goede banen te leiden. Haar rol als trajectbegeleider is drieledig. Vooreerst is zij het aanspreekpunt voor de bedrijven die getroffen zijn door dit project. Ten tweede gaat ze op zoek naar mogelijke nieuwe locaties voor de bedrijven. En ten derde ondersteunt ze de bedrijven in het bekomen van een vergunning op de nieuwe locatie. Roseline Supply: “Het is onze ambitie om tegen eind 2021 een oplossing te hebben voor elk getroffen bedrijf. Dit is een enorme uitdaging en zal een inspanning vergen van alle betrokkenen. Daarna kunnen de bedrijven de nodige vergunningen aanvragen voor hun nieuwe locatie. Ik zal hen daarbij begeleiden.”

Wie vragen heeft over de trajectbegeleiding bedrijven kan contact opnemen via nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of het nummer 0800 20 229.