Bouw nieuwe sluis in Zeebrugge schuift met jaar op

  • 24 maart 2021

De bouw van de Nieuwe Sluis Zeebrugge is een cruciaal project, een hefboom voor de haven én voor de regio. Vanuit Vlaanderen wordt er dan ook alles aan gedaan om de spreekwoordelijke ‘schup in de grond’ zo snel mogelijk te laten gebeuren. Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge zit sinds eind 2019 in de uitwerkingsfase. Dat is de voorlaatste fase in de procesaanpak voor complexe projecten. Sinds de start van deze fase heeft het project meerdere belangrijke stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan de projectonderzoeksnota, de geactualiseerde projectonderzoeksnota en de start van het participatietraject. Door de informatie uit deze trajecten is er vandaag een beter zicht op de verdere planning van de uitwerkingsfase. Dit voortschrijdend inzicht leidde tot enkele vaststellingen. 
 

Geïntegreerd onderzoek tot eind 2022 
Waar de oorspronkelijke planning uitging van eind 2021 om het geïntegreerd onderzoek af te ronden, blijkt nu dat er meer tijd nodig is om dit traject nauwgezet te kunnen doorlopen. Dit heeft meerdere reden: 

  • Na de inspraak- en adviesronde van de projectonderzoeksnota was er meer tijd nodig om de input nauwkeurig te verwerken. Daardoor werd de geactualiseerde projectonderzoeksnota later gepubliceerd. Het geïntegreerd onderzoek kon pas van start gaan na de publicatie van die nota. 
  • De onderzoeken uit het geïntegreerd onderzoek zullen eerder stapsgewijs verlopen, terwijl oorspronkelijk werd ingeschat dat ze parallel zouden kunnen verlopen.  
  • Het afstemmen van de verschillende onderzoeken op elkaar blijkt complexer dan vooraf gedacht.   

Kort samengevat is het geïntegreerd onderzoek later gestart, en is er meer tijd voor nodig. Daardoor verschuift ook het projectbesluit naar achteren. Dit betekent wel dat er meer ruimte is om toe te werken naar een zo goed mogelijk projectbesluit, en dus naar het best mogelijke project. 


Duidelijkheid over onteigeningszone in 2021 
De gewijzigde planning betekent niet dat de omgeving tot het einde van de uitwerkingsfase moet wachten op meer zekerheid over de toekomst. Het is de bedoeling dat er tegen het einde van dit jaar duidelijkheid is over de mogelijke uitbreiding van de onteigeningszone. De betrokkenen worden daar zo snel mogelijk over geïnformeerd. 

 

Voorbereidende werken in 2023 
De bouw van de nieuwe sluis en de nieuwe aan te leggen verbindingsweg Nx start ten vroegste in 2024, een jaar later dan eerder vooropgesteld. Toch kunnen er al voorbereidingen worden getroffen. Enkele voorbereidende werken zullen gebeuren in de loop van 2023. Het gaat bijvoorbeeld over het verwerven van percelen, het slopen van verworven gebouwen en het verleggen van nutsleidingen. Die voorbereidingen zorgen ervoor dat de effectieve bouw nadien efficiënter en sneller kan verlopen. 
 
Lopende trajecten worden verdergezet 
In afwachting van de uitspraak van de Raad van State worden de lopende trajecten verder gezet. Nieuwe trajecten worden nog niet opgestart. Pas na de beslissing van de Raad is er duidelijk of het project en de planning nog aangepast moeten worden. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak valt, maar zodra er meer nieuws is, worden mensen op de hoogte gehouden via de website en de digitale nieuwsbrief.  

Bekijk hier de gewijzigde planning: pdf bestandTijdlijn project.pdf (581 kB)