Wat betekenen de redelijke alternatieven voor het verkeer?

  • 15 januari 2021

In de infokrant over de geactualiseerde projectonderzoeksnota zetten we alle redelijke alternatieven op een rij voor de inrichting van de sluis en de wegen errond. Die alternatieven hebben onvermijdelijk ook een impact op de verkeerssituatie na realisatie van de sluis. Om de mogelijke toekomstige situaties ten westen van de sluis helder voor te stellen, stelden we routekaarten op.  

Voor de westelijke alternatieven stippelden we acht routes uit. De focus ligt bij deze routes op het verkeer ter hoogte van drie knooppunten: het kruispunt tussen de N31 en de Kustlaan, de aansluiting van de Nx-tunnel op de N31 en de aansluiting van Zwankendamme op de N31. We maken deze routekaarten alleen voor de westelijke alternatieven en niet voor de oostelijke, omdat de situatie aan de westzijde complexer in elkaar zit. Bekijk hier alle routekaarten.  

De verkeerssituatie in kaart brengen is een onderdeel van het geïntegreerd onderzoek. Dat is de verzamelnaam voor alle onderzoeken uit de uitwerkingsfase: het bouwtechnisch onderzoek, het nautisch onderzoek, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het milieueffectenonderzoek, de mobiliteitsstudie en de leefbaarheidsstudie. Die onderzoeken lopen nog tot eind dit jaar. Op basis hiervan wordt het mogelijk om het alternatief te selecteren dat we straks gaan uitvoeren: het inrichtingsalternatief.